Samværsvegring

Samværsvegring

Når et barn nekter å dra på samvær, kan det være tegn på samværsvegring. Det er viktig at du i det videre vet at dette innlegget tar for seg tips der vegringen ikke er begrunnet i forhold der barnets vegring bør respekteres, videre at vegringen også kan ha sin bakgrunn i at barnet settes opp mot den ene forelderen. Årsakene kan være mange.

Les mer
Nektet å godta uførstempel etter bilkræsj

Nektet å godta uførstempel etter bilkræsj

Jeg bestemte meg for å studere juss da jeg som 22-åring ble definert som ufør av leger og av NAV. Nå lever jeg ut advokatdrømmen sammen med mitt forbilde.

Les mer
En Drøm Realisert: Reisen Fra Flyktning Til Advokat

En Drøm Realisert: Reisen Fra Flyktning Til Advokat

I hjertet av min barndom, på første skoledag, skilte jeg meg ut som den eneste som ønsket å bli advokat. Mens mine jevnaldrende drømte om å bli leger, ingeniører eller lærere, var min lidenskap rettet mot rettssalen. I mitt hjemland, hvor demokrati var en sjeldenhet, var advokatyrket en mindre reist vei.

Les mer
Når kan barn bestemme selv

Når kan barn bestemme selv

Barnets beste skal være avgjørende ved avtaler og avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær. Hva som er barnets beste i den enkelte sak, skal avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Hvilke løsninger som er til barnets beste kan endre seg ettersom barnet blir eldre, og foreldrene må være lydhøre overfor barnets behov. Det er lovfestet at barnets mening skal tillegges vekt ved vurderingen. Dette følger også av Grunnloven og FNs barnekonvensjon.

Les mer
Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner

Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner

Utgangspunktet i norsk rett er at man i levende live kan gi bort det man ønsker uten å ta hensyn til reglene om testament i arveloven. Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner er derfor avgjørende for om testamentsreglene i arveloven kommer til anvendelse. Dette fordi en dødsdisposisjon må følge reglene for testament for å være gyldig, mens en livsdisposisjon ikke er bundet av disse strenge reglene.

Les mer
Ny advokat til Advokatfirmaet Hazeland

Ny advokat til Advokatfirmaet Hazeland

01. januar 2024 ønsker vi Dalia Armada velkommen til oss! Dalia har bred prosedyreerfaring innenfor barnelovssaker, arbeidsrettssaker og barnevernssaker, og vi gleder oss stort til å få henne med på laget!

Les mer
Se flere

Behov for bistandsadvokat
eller juridisk rådgivning?

Behov for bistandsadvokat
eller juridisk rådgivning?

Kontakt oss nå

FAGOMRÅDER

ETABLERT

ÅR

SAMLET ERFARING