Ny advokat til Advokatfirmaet Hazeland

01. januar 2024 ønsker vi Dalia Armada velkommen til oss! Dalia har bred prosedyreerfaring innenfor barnelovssaker, arbeidsrettssaker og barnevernssaker, og vi gleder oss stort til å få henne med på laget!
Ny advokat til Advokatfirmaet Hazeland

Dalia Armada jobber med barne- og familierett, barnevernsrett, arbeidsrett og utlendingrett. Dalia jobber spesialisert med barnerett og har etterutdanning og barnefaglig kompetanse med fokus på tilrettelagt avhør av barn. Dalia har også etterutdanning og fordypning innenfor menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. I tillegg til norsk og engelsk snakker Dalia kurdisk, arabisk og farsi flytende.

Dalia har mer enn 17 års arbeidserfaring deriblant 12 års erfaring fra politietaten innenfor utlendingsfeltet, offentlig forvaltning og internasjonalt politisamarbeid, herunder holdt kurs og foredrag for politidistrikter, utlendingsmyndighetene og andre lands myndigheter.