Samværsvegring

Når et barn nekter å dra på samvær, kan det være tegn på samværsvegring. Det er viktig at du i det videre vet at dette innlegget tar for seg tips der vegringen ikke er begrunnet i forhold der barnets vegring bør respekteres, videre at vegringen også kan ha sin bakgrunn i at barnet settes opp mot den ene forelderen. Årsakene kan være mange.
Samværsvegring

Nedenfor vil vi forsøke å gi noen råd i de situasjonene der samvær bør forsøkes gjenopptatt.

 

  • Prøv å forså årsaken til vegringen, det første skrittet er å finne ut hvorfor barnet nekter å dra på samvær. Dette krever gode samtaler med barnet for å forså hva som ligger bak.
  • Lytt til barnet, det er viktig å gi barnet muligheten til å uttrykke sine følelser, hvis det er konflikter mellom barnet og samværsforelderen, eller konflikten mellom voksne, må dette tas tak i og forsøkes løst, eller i det minste forsøke å skjerme barnet for konflikten mellom voksne.
  • Ta ansvar for barnet, foreldrene bør være det ansvaret bevist og forøke å løse denne situasjonen, uavhengig av hvem som peker på hvem, er det voksnes ansvar å hjelpe barnet gjennom disse vanskelighetene.
  • Vær obs på negativ påvirkning, voksne bør være  forsiktige med hva de sier og gjør rundt barnet. Negative omtaler av den andre forelderen og kroppsspråket kan påvirke barnets følelser og oppfatning.
  • Husk å støtte barnet, dette er utrolig viktig at foreldrene støtter barnet og oppmuntrer til et positivt forhold til den andre forelderen. Barnet bør få lov til å ha gode opplevelser med begge foreldrene, selv om de ikke bor sammen eller er i konflikt med hverandre.

 

Samværsordning er en utfordrende situasjon, særlig når konfliktnivået er høyt mellom foreldrene, men med tålmodighet, forståelse og støtte fra begge foreldrene, kan man jobbe for å gjenopprette et sunt og positiv forhold mellom barnet og samværsforelderen.

 

Vår erfaring er at begge foreldre er like glad i barna sine, men har utfordringer med å skjerme barna for denne konflikten, eller ikke reflekterer over de eventuelle negative konsekvensene dette vil føre til for barna.

 

Har du spørsmål om samvær eller befinner deg i en slik situasjon, - ta kontakt med oss. Advokatfirmaet Hazeland har lang og solid erfaring innfor temaene samværsvegring, foreldrefiendtlighet og samværsnekt.

 

Av Dalia Armada, advokat.