Menneskene

Våre advokater har lang erfaring og spesialkompetanse innen våre fagområder.

Anne Hazeland

Anne Hazeland

Advokat

Advokat Anne Hazeland fikk sin juridikum i 1999 og har siden da hatt en omfattende og variert juridisk karriere. Hun arbeider spesialisert med barne- og familierett og har prosedert et stort antall saker for alle rettsinstanser, inkludert Høyesterett, over de siste 23 årene. Anne har betydelig erfaring med saker relatert til barneloven, ektefelleskifte, barnevern og arverett, og hun er aktiv som bistandsadvokat i straffesaker. Anne jobber også med saker innen arbeidsrett, personskadeerstatning og tvisteløsning. Videre har Anne erfaring fra saker om barnebortføring og om psykisk helsevern.

Anne er ansvarlig for nettstedet Familie-Advokater.no og hun har skrevet flere artikler og innlegg. Anne har fungert som veileder og sensor på Universitet i Oslo, og er kursholder innen fagområdene foreldretvist og barnerett. Hennes engasjement og kompetanse innen disse rettsområdene er godt etablert.

Anne er kjent for sin høye faglige kvalitet, sin oppdaterte kompetanse innen de enkelte fagområder, samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter.
Monica Lindbeck

Monica Lindbeck

Advokat

Advokat Monica Lindbeck fikk sin juridikum i 1997 og har siden da hatt en omfattende juridisk karriere i hovedsakelig eget firma. Hun arbeider spesialisert med saker etter barne- og barnevernloven, som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun har prosedert et stort antall saker for tingrett, Barnevernsnemnd ( tidligere Fylkesnemnd) og lagmannsrett over de siste 25 årene. Monica har betydelig erfaring med saker relatert til barneloven, barnevern, barnebortføringssaker og straffesaker. Monicas engasjement og kompetanse innen disse rettsområdene er godt etablert

Monica er fast advokat ved Krise- og incestsenteret i Follo.

Monica var fast aktør i det tidligere kompetanseteamet til Røde Kors internasjonale senter mot tvangsekteskap, og har arbeidet med og i stort omfang forelest om tvangsekteskap og æresrelatert vold i hele Norge på vegne av departement og andre offentlige instanser.

Hun har også tidligere vært gjesteforeleser ved Høyskolen Lillehammer om tverrkulturell forståelse.

Monica er kjent for sin faglige kvalitet, sin oppdaterte kompetanse innen de enkelte fagområder, samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter