Advokatfirmaet Hazeland AS har fokus på tilstedeværende og aktiv oppfølging av alle klienter. Vi holder oss kontinuerlig faglig oppdatert og strekker oss langt for å ha kortest mulig responstid.

Våre spesialfelt er barne- og familierett (barnefordeling/foreldretvist, arverett og skifterett), barnevern, arbeidsrett, utlendingsrett, erstatningsrett og strafferett (også bistandsadvokat), tvisteløsning og prosess.  Våre klienter er primært privatpersoner som har behov for rådgiving opp mot utenrettslige eller rettslige tvister, eller ønsker mekling og bistand til å komme frem til utenrettslige løsninger. Vi har mye prosess for domstolene og tar også saker med fri sakførsel eller fritt rettsråd. 

 

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon om du ønsker å drøfte din problemstilling. Vi holder til sentralt i Oslo mellom Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.